Những bài thơ hay về làng gốm Bát Tràng

Updated:06/06/2016 View:4622
“Quanh co dòng tốn thuỷ, cõi Đông Nam một dải đầm sen
Nối đuôi nhà ngói, lớp trước lớp sau, liền cách tường vôi như trì như trát.
Đất thiêng này lắm người hiến văn đỗ có nhiều kẻ phát…
Nắn hòn đá các cô, các chị, cuộc vần xoay dưới gối
Lò chen chúc anh em bạn hữu, quanh năm tuôn vẽ khói đen sì…”

-------------------------------------------------------------------------------------

Uống chung một chén Bát Tràng
Rồi mai em có sang ngang cũng đành
Áo hồng, men ngọc, tóc xanh
Dòng sông quê mãi long lanh mộng vàng
Ước gì anh lấy được nàng
Để anh mua gạch Bát Tràng về xây

----------------------------------------------------------------------------------

Đất thiêng người giỏi nức quê xưa,
Từ chiếc bàn xoay hưởng lộc vua.
Chất củi đun lò nên nghiệp cả,
Đất sông luyện gốm nổi cơ đồ.
Góp công ham nghĩa lời vua tặng,
Đỗ đạt cao danh phúc tổ thừa.
Này đất đáng yêu phong vị đẹp,
Đầy trời ngan ngát khí xuân đưa.

----------------------------------------------------------------------------------